Telefon:    +382
E-mail:      blt.podgorica@gmail.com
Adresa:     ul. Manastirska br. 83 Podgorica