Telefon:   +382
E-mail:    turizam@blt-podgorica.me,
Adresa:    ul. Manastirska br. 83 Podgorica